Verified Web

A.J.M.Nilaam

சிரேஷ்ட முஸ்லிம் அரசியல் ஆய்வாளர், எழுத்தாளர்

 

இது ஒரு சதியா?

2017-07-27 04:57:25

பொது­ப­ல­சே­னாவின்  நிறை­வேற்றுப் பணிப்­பாளர் கலா­நிதி  டிலந்த  விதா­னகே வழ­மைபோல் அமைச்சர் ரிஷாத் பதி­யுதீன்  மீது ஒரு புதிய குற்­றச்­சாட்டை சுமத்­தி­யி­ருக்­கிறார்.