Verified Web

FEATURE

2016-07-01 18:25:30 Administrator

அக்ஸாவை மறந்து விட்டோமா?

​மனிதன் பல­வீ­ன­மா­னவன் மறதி என்­பது மனி­த­னுக்­கு­ரி­யது. இருந்த போதும் மனதை விட்டு அக­லாத நீங்­காத நினை­வுகள் பற்றி மனி­தனே பிரஸ்­தா­பிக்­கின்றான். சித்­த­ரிக்­கின்றான். அழு­கின்றான். 

2016-06-30 18:06:37 Administrator

சந்தி சிரிப்பது தவிர்க்கப்படுமா?

​புனித நோன்பு நம்மை விட்டுப் பிரி­வ­தற்கு இன்னும் சில தினங்­களே எஞ்­சி­யி­ருக்­கி­றது. இந்­நி­லையில் பெரு­நாளை எதிர்­பார்த்­த­வர்­க­ளாக அவற்­றுக்­கான ஏற்­பா­டு­களை மேற்­கொள்­ப­வர்­க­ளாக நோன்பு நோற்­ற­வர்­க­ளும், நோற்­கா­த­வர்­களும் இறங்­கி­யி­ருப்­பதை முஸ்­லிம்கள் செறிந்து வாழும் பிர­தேச ஜவு­ளிக்­க­டை­களை அவ­தா­னிக்­கின்­ற­போது புரிய முடி­கி­றது.

2016-06-26 13:21:48 Administrator

சர்வதேச ஹிஜ்ரி நாட்காட்டி எவ்விதத்திலும் சாத்தியமற்றது

அப்துல்லாஹ் பின் முஹம்மத் ரஸீன் அப்துர்ரஹ்மான்
 கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல் பிறைக்குழு மற்றும் (ICOP ) இன் உறுப்பினர். 

ICOP) என்ற அமைப்­பா­னது 1998 ஆம் ஆண்டு (AUASS) மற்றும் (JAS) ஆகிய இரு நிறு­வ­னங்­களும் இணைந்து உரு­வாக்­கிய அமைப்­பாகும். 

 

2016-06-26 11:54:30 Administrator

பஷீரின் அறிக்கையும் ஹக்கீமின் அச்சமும்

எஸ்.றிபான் - 

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸின் தவி­சாளர் பசீர் சேகு­தாவூத் பிர­தி­நி­தித்­துவ அர­சி­ய­லி­லிருந்து விடு­பட்டு கட்­சியை தூய்­மைப்­ப­டுத்தும் பணியில் ஈடு­பட இருப்­ப­தாக அறிக்கை ஒன்றின் ஊடாக நாட்டு மக்­க­ளுக்கு தெரி­வித்­துள்ளார்.

2016-06-23 15:35:29 Administrator

ஊடகங்களின் முன்னுரிமை

​ஊட­கங்கள் மனித வாழ்க்­கையில் எவ்­வ­ள­வுக்கு சங்­க­மித்­தி­ருக்­கி­றது, எவ்­வ­ள­வுக்கு எவ்­வ­ளவு அவ­சி­ய­மா­கி­யி­ருக்­கி­றது என்­பதை சம­கா­லத்தில் எவரும் அறி­யா­ம­லில்லை. அந்­த­ள­வுக்கு ஊட­கங்கள் மனித வாழ்­வி­யலில் இரண்­டறக் கலந்­த­தாகக் காணப்­ப­டு­கி­றது. 

2016-06-22 17:31:28 Administrator

பல்லின சமூகத்தில் முஸ்லிம்களின் வகிபாகம்

மனிதன் ஒரு சமூகப் பிராணி என்ற வகையில் அவன் தனது இனத்­த­வ­ரி­லி­ருந்து தனி­மைப்­பட்டு வாழ முடி­யாது. ஏனை­யோ­ருடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்­டிய நிர்ப்­ப­ந்தம் இருக்­கின்­றது. மனி­தர்கள் ஏன் பிரிந்து, பிள­வு­பட்டு வாழ வேண்டும் என்­ப­தற்கு நியா­ய­மான கார­ணங்கள் ஏதும் இருக்க இய­லாது. 

2016-06-21 18:18:05 Administrator

சர்வதேச ஒருமித்த ஹிஜ்ரி நாட்காட்டி

​இஸ்­லா­மிய நாட்­காட்டி முறை­மை­யா­னது தலைப்­பி­றையைக் கொண்டு மாதத்தை ஆரம்­பிப்­ப­தனை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்­டது. இது காலத்தின் அதி­ப­தி­யான அல்லாஹ் ஏற்­ப­டுத்­திய திட்­ட­மாகும். இதனை அல்­குர்­ஆனில் அல்லாஹ் பின்­வ­ரு­மாறு பிரஸ்­தா­பிக்­கின்றான்.

2016-06-20 18:01:13 Administrator

நில உரிமையும் நில மீட்பும்

​ “நிலத்தில் நன்கு அக்­கறை செலுத்­துங்கள். அது உங்கள் பெற்­றோர்­களால் கொடுக்­கப்­பட்­ட­தல்ல. அது உங்கள் சந்­த­தி­களால் உங்­க­ளுக்கு கட­னாக கொடுக்­கப்­பட்­ட­தாகும். நிலம் நம்­மு­டைய முன்­னோர்­க­ளிடம் இருந்து வாரி­சு­ரிமை பெற்­ற­தல்ல. எங்கள் குழந்­தை­க­ளிடம் இருந்து கடன் பெற்­ற­தே­யாகும்”